Ruština – dříve nenáviděná, dnes žádaná

Ruština provázela velkou část z nás po celou dobu školní docházky. Povinnou součástí školních osnov byla ruština až do roku 1990. Pak ji nahradili jiné jazyky, vytlačila ji hlavně angličtina a němčina. Dnes se ale ruština opět vrací a na pracovním trhu je velmi žádaná.

Ruština je nejrozšířenější slovanský jazyk, odhadem jím mluví okolo 150 milionů lidí. Ruština je mateřštinou pro obyvatele Ruska, ale i další země bývalého Sovětského svazu. Je také jedním z pěti oficiálních jazyků OSN.

Ruština se začala formovat už v 10. století a největšího rozkvětu se dočkala ve století osmnáctém a devatenáctém. Vždyť kdo by neznal slavná literární díla, jako jsou například opusy Vojna a mír nebo Zločin a trest?

Výuka ruštiny je snadná

Češi mají jednu velkou výhodu. Výuka ruštiny je pro ně snadná. Proč? Protože ruština patří stejně jako čeština do rodiny slovanských jazyků. Výuka ruštiny tak může být do značné míry intuitivní, protože se tento jazyk v mnoha ohledech chová jako čeština.

To nejtěžší musíte ale zvládnout hned za začátku. Ruština totiž nepoužívá latinku, ale azbuku. Výuka ruštiny také klade důraz na správný přízvuk. Ten je v ruštině mnohem silnější než v češtině a navíc je pohyblivý.

Gramatika pak vychází ze šesti pádů, podstatná jména se tedy skloňují. Slovesa se časují. Mluvnice má v mnoha ohledech podobnou stavbu jako čeština.

Díky jazykové příbuznosti není těžké porozumět mluvenému slovu. Díky tomu patří výuka ruštiny k tomu jednoduššímu, co vás může v jazycích potkat.

Platí to u všech jazyků a platí to i u ruštiny – čím dříve začnete, tím lépe. Pomoci vám mohou v jazykové škole. Zkusit to ale můžete i sami v některém z kurzů pro samouky z našeho přehledu zajímavých odkazů.